Bez kategorii

Zbilansowana wentylacja a Constant Flow, czyli stała wydajność powietrza w urządzeniach wentylacyjnych.

opublikowany 8 września 2023

Instalacje oraz urządzenia wentylacyjne często projektowane są w sposób zapewniający zbilansowanie strumieni powietrza nawiewanego oraz usuwanego z pomieszczeń. Dzięki temu uzyskujemy najwyższą efektywność pracy systemu oraz wysoki stopień sprawności odzysku ciepła.

Jednak w czasie eksploatacji charakterystyka instalacji wentylacyjnej ulega ciągłym zmianom, skutkującymi zmianami oporów przepływu powietrza. Wynikają one m.in. z gromadzenia się zanieczyszczeń na filtrach, kondensacji pary wodnej w wymienniku ciepła czy ze zmian temperatury powietrza.

Zbilansowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła odgrywa coraz większą rolę nie tylko w nowych budynkach, ale także w modernizowanych obiektach ze względu na duży potencjał oszczędności oraz zapewnienie wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Jeśli system wentylacyjny pracuje w stanie niezbilansowanym to straty ciepła wentylacji odpowiednio wzrosną, ponieważ część powietrza (z powodu powstałego nad- lub podciśnienia w budynku) dostaje się do budynku przez nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku, omijając w ten sposób system odzysku ciepła.

Duże centrale wentylacyjne są zwykle wyposażone w system sterowania, który reguluje strumień objętości na podstawie pomiaru ciśnienia efektywnego na wlocie do wentylatora. Dzięki tej metodzie można osiągnąć wysoki stopień dokładności regulacji wydajności wentylatorów oraz całych układów wentylacyjnych.

Obecnie coraz częściej, również mniejsze urządzenia wentylacyjne takie jak np. rekuperatory wyposażane są przez producentów w systemy automatycznego równoważenia przepływu. Systemy te wymagają zastosowania dodatkowych czujników pomiaru ciśnienia oraz układów regulacyjnych co wpływa na zwiększenie kosztów wytworzenia.

Na rynku dostępne są jednak wentylatory ze sterowaniem Constant Flow, które dzięki wbudowanej już odpowiedniej automatyce utrzymują stały przepływ przy zmiennych oporach.

Firma AFL, producent energooszczędnych wentylatorów z silnikami EC, wprowadziła do swojej oferty typoszereg wentylatorów promieniowych z łopatkami zagiętymi do przodu typu Constant Flow. Są to wybrane modele z pojedynczym wlotem z serii F3P.

Wentylator ten dzięki pomiarowi parametrów pracy wentylatora w czasie rzeczywistym oraz zaawansowanemu algorytmowi sterującemu automatycznie utrzymuje stały strumień przepływu powietrza. Nie są tu wymagane dodatkowe układy pomiaru ciśnienia i regulacji wydajności wentylatorów, co wpływa na uproszczenie układu i obniżenie kosztów.

Rozwiązanie to w znacznym stopniu wpływa również na poprawienie komfortu podczas pracy. Przy niskich oporach przepływu powietrza, wentylator automatycznie zmniejsza prędkość obrotową co znacznie wpływa na obniżenie poboru mocy przez wentylator oraz zmniejszenie hałasu.

Przykładowa charakterystyka dla wentylatora F3P140-EC072-625

Dodatkowym atutem jest to, że charakterystyka pracy Constant Flow jest utrzymywana w całym zakresie regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Dzięki czemu można w łatwy sposób dostosować ilość dostarczanego powietrza przez wentylator do zmieniających się potrzeb.

Animacja przedstawia idee wbudowanego sterowania Constant Flow.

Z uwagi na charakterystykę pracy, wentylatory promieniowe z łopatkami zagiętymi do przodu stosuje się w urządzeniach, gdzie wymagany jest wysoki spręż, zwarta konstrukcja oraz cicha praca. Świetnie pełnią swoją funkcję w urządzeniach takich jak kurtyny powietrzne, rekuperatory czy okapy kuchenne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wentylatorów promieniowych z łopatkami zagiętymi do przodu Constant Flow.